• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

Systeam har blivit Evry

Niclas Ekblad EvryI slutet av mars bytte Systeam namn till Evry. som nu är etablerat på cirka 25 orter och har närmare 2 600 medarbetare i Sverige.

EDB ErgoGroup SYSteam bildades genom en fusion mellan IT-bolagen EDB, SYSteam och ErgoGroup. Bolagen fusionerades den 14 oktober 2010 under det tillfälliga namnet EDB ErgoGroup (i Sverige EDB ErgoGroup SYSteam).

Hårt arbete att skapa gemensam kultur

Bakom lanseringen ligger över ett års arbete med intern förankring och skapandet av en gemensam kultur som grund.

Samtliga medarbetare har varit involverade i framtagande av företagets värderingar. Processen har drivits genom ett intensivt värderings- och kulturarbete där man i Sverige genomfört mer än 250 workshops för medarbetarna. Evrys värderingar är resultatet av medarbetarnas tankar, åsikter och ambition om vad man vill att bolaget skall stå för.

– Jag vågar påstå att inget annat företag i Sverige har gjort detta grundligare och mer omfattande än vad vi gjort. Vi har lagt oerhört mycket kraft på att bygga en gemensam kultur baserad på gemensamma värderingar, sade Sverigechefen Niclas Ekblad i ett pressmeddelande i samband med namnbytet.

Involverat alla anställda

– Evrys viktigaste resurs är våra medarbetare och vi har därför lagt stor vikt vid delaktighet och kvalitet i arbetet med att bygga ett värderingsstyrt företag. Allt för att erbjuda snabbare, bättre och mer konkurrenskraftiga IT-lösningar till nytta för våra kunder, sade Ekblad.

Det nya namnet är framtaget för att underbygga företagets strategi om en stark nordisk tillväxt och skall fungera oberoende av i vilket land det används. Det nya varumärket markerar att Evry är ett bolag med gemensamma mål och ambitioner, oavsett ur vilket företag medarbetarna har sitt ursprung.

En väsentlig del av den svenska verksamheten riktar sig mot små- och medelstora företag. Dessa verksamheter kommer fortsättningsvis att agera under namnet Evry One.

Evrys har en årlig omsättning på nästan 16 miljarder kronor och är noterat på Oslobörsen. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på cirka 3,6 miljarder kronor och finns på 25 orter med 2 550 anställda.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening